Попуст

Голем ПОПУСТ на вината од винаријата Шчурек која е лоцирана во еден од најпознатите вински региони во Словенија, Горишка Брда. . . .
Насловна

 
силно суво бело
 
ok

ГРАН КРУ БЛАНКОТ Ла Шаблисиен , Шабли , Бургоњ
Код на вино: 814
Тип: силно суво бело
Регион: Франција
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 3740 ден    Цена на пакет: 21320 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Шардоне резерва 2005 Сопот - Tиквешки регион
Код на вино: 1026
Тип: силно суво бело
Регион: Македонија
alcohol 14%    volume 750ml     pack 6
Цена: 380 ден    Цена на пакет: 2150 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Мускат (Темјаника) 2007 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1031
Тип: силно суво бело
Регион: Македонија
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 345 ден    Цена на пакет: 1950 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Совињон Блан барик 2005 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1047
Тип: силно суво бело
Регион: Македонија
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 285 ден    Цена на пакет: 1620 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Шардоне 2006 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1059
Тип: силно суво бело
Регион: Македонија
alcohol 14%    volume 750ml     pack 6
Цена: 295 ден    Цена на пакет: 1680 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Совињон Блан 2007 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1077
Тип: силно суво бело
Регион: Македонија
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 295 ден    Цена на пакет: 1680 ден
Шишиња:     Пакети:
 

1 2 3 4 5