Попуст

Голем ПОПУСТ на вината од винаријата Шчурек која е лоцирана во еден од најпознатите вински региони во Словенија, Горишка Брда. . . .
Насловна

 
силно суво црвено
 
СИЛНО СУВО ЦРВЕНО ВИНО

НИПОЦАНО РИЗЕРВА 2001 Кјанти Руфина – Фрескобалди
Код на вино: 81
Тип: силно суво црвено
Регион: Италија
alcohol 13%    volume 375ml     pack 12
Цена: 835 ден    Цена на пакет: 9000 ден
Шишиња:     Пакети:
 

КАСТИЉОНИ  2003 Кјанти – Фрескобалди
Код на вино: 83
Тип: силно суво црвено
Регион: Италија
alcohol 13%    volume 375ml     pack 24
Цена: 530 ден    Цена на пакет: 10800 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Вранец - Каберне Совињон 2004 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1026
Тип: силно суво црвено
Регион: Македонија
alcohol 12%    volume 750ml     pack 6
Цена: 345 ден    Цена на пакет: 1950 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Мерло резерва 2005 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1033
Тип: силно суво црвено
Регион: Македонија
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 365 ден    Цена на пакет: 2080 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Вранец барик 2005 Сопот - Тиквешки регион
Код на вино: 1035
Тип: силно суво црвено
Регион: Македонија
alcohol 13%    volume 750ml     pack 6
Цена: 345 ден    Цена на пакет: 1950 ден
Шишиња:     Пакети:
 

ПОПОВ Kаберне Совињон резерва 2006 Сопот - Tиквешки регион
Код на вино: 1054
Тип: силно суво црвено
Регион: Македонија
alcohol 13,5%    volume 750ml     pack 6
Цена: 345 ден    Цена на пакет: 2080 ден
Шишиња:     Пакети:
 

1 2 3 4 5 6 7 8